Nařízení Rady (EHS) č. 3421/83 ze dne 14. listopadu 1983, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k obchodní dohodě mezi Společenstvím a Čínou