TITJUR Nizozemsko v. Vysoký úřad Stanovisko generálního advokáta - Roemer - 7 června 1962. # Nizozemské království proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 9/61.