Věc T-626/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2018 – Troszczynski v. Parlament „Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Příspěvky na parlamentní asistenci — Vrácení neoprávněně vyplacených částek — Pravomoc generálního tajemníka — Electa una via — Právo na obhajobu — Důkazní břemeno — Povinnost uvést odůvodnění — Politická práva — Rovné zacházení — Zneužití pravomoci — Nezávislost poslanců — Nesprávné skutkové zjištění — Přiměřenost“