Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA VIII: HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA - Kapitola 5: Přechodná ustanovení - Článek 144 (bývalý článek 120 Smlouvy o ES)