Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1270 ze dne 26. července 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 5737) (Text s významem pro EHP.)