Komission suositus, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, periaatteista "SOLVIT" ongelmaratkaisun käytössä — sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3901)