Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-642/19 (Úř. věst. C 383 ze dne 11.11.2019)