Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ČTVRTÁ: PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ - Článek 204 (bývalý článek 188 Smlouvy o ES)