Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/488 z dne 22. marca 2021 o spremembi izvedbenih sklepov (EU) 2020/174 in (EU) 2020/1167 glede uporabe odobrenih inovativnih tehnologij v nekaterih osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, ki lahko delujejo na utekočinjeni naftni plin, stisnjeni zemeljski plin in etanol (E85) (Besedilo velja za EGP)