Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/488 (2021. gada 22. marts), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/174 un (ES) 2020/1167 groza attiecībā uz apstiprinātu inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu dažos vieglajos pasažieru automobiļos un vieglajos komerciālajos transportlīdzekļos, kas spēj darboties ar sašķidrināto naftas gāzi, saspiesto dabasgāzi un E85 (Dokuments attiecas uz EEZ)