Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/488 2021 m. kovo 22 d. kuriuo dėl patvirtintų naujoviškų technologijų naudojimo tam tikruose lengvuosiuose automobiliuose ir lengvosiose komercinėse transporto priemonėse, kurie gali būti varomi suskystintomis naftos dujomis, suslėgtomis gamtinėmis dujomis ir E85, iš dalies keičiami įgyvendinimo sprendimai (ES) 2020/174 ir (ES) 2020/1167 (Tekstas svarbus EEE)