Věc C-387/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3. července 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Polsko) — Delfarma Sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („Řízení o předběžné otázce — Články 34 a 36 SFEU — Volný pohyb zboží — Opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení — Ochrana zdraví a života lidí — Paralelní dovoz léčivých přípravků — Referenční léčivé přípravky a generika — Podmínka, podle níž dovážený léčivý přípravek a léčivý přípravek, pro který byla vydána registrace v členském státě dovozu, musí být oba buď referenčními léčivými přípravky, nebo generiky“)