Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/448, a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014, vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2021/446, o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny 2021/C 87/01