Povzetek mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov o zaščitnih ukrepih in odstopanjih v skladu s členom 89 Splošne uredbe o varstvu podatkov v smislu predloga uredbe o integrirani statistiki na ravni kmetij