Sommarju tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar is-salvagwardji u d-derogi skont l-Artikolu 89 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data fil-kuntest ta’ proposta għal Regolament dwar statistika integrata tal-azjendi agrikoli