Věc C-222/16: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 15. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – „MIP-TS“ OOD v. Načalnik na Mitnica Varna „Řízení o předběžné otázce — Obchodní politika — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 13 — Obcházení — Prováděcí nařízení (EU) č. 791/2011 — Otevřené síťoviny ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky — Antidumpingové clo — Prováděcí nařízení (EU) č. 437/2012 a (EU) č. 21/2013 — Zaslání z Thajska — Rozšíření antidumpingového cla — Časová působnost — Celní kodex Společenství — Vybrání dovozního cla po propuštění zboží“