TITJUR LTM Stanovisko generálního advokáta - Roemer - 23 března 1966. # Société Technique Minière (L.T.M.) proti Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.). # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Cour d'appel de Paris - Francie. # Věc 56-65.