Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie#KAPITOLA V - SPOLEČNÉ PODNIKY#Článek 47