Věc T-419/20: Žaloba podaná dne 7. července 2020 – Deutsche Kreditbank v. SRB