Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 384, 2014. gada 30. oktobris