TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Darmon - 23 dubna 1985. # J. W. M. Kromhout proti Raad van Arbeid. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Raad van Beroep 's-Gravenhage - Nizozemsko. # Sociální zabezpečení - Rodinné přídavky. # Věc 104/84. Kromhout