/* */

Písemný dotaz E-9553/10 Aldo Patriciello (PPE) Komisi. Rakovina plic: nutnost preventivních opatření na úrovni Unie