2011/612/EU: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2011 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2009