TITJUR Komise v. Nizozemsko Stanovisko generálního advokáta - Mancini - 24 listopadu 1982. # Komise Evropských společenství proti Nizozemskému království. # Nesplnění povinnosti státem. # Věc 160/82.