Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 418/04