TITJUR Société d'électro-chimie, d'électro-métallurgie a des aciéries électriques d'Ugine v. Vysoký úřad Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. června 1958. # Société d'électro-chimie, d'électro-métallurgie et des aciéries électriques d'Ugine proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 11-57.