TITJUR van de Haar a Kaveka de Meern Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 5. dubna 1984. # Trestní řízení proti Jan van de Haar a Kaveka de Meern BV. # Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Arrondissementsrechtbank Utrecht - Nizozemsko. # Spojené věci 177 a 178/82.