Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1928 z dne 20. oktobra 2017 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kintoa (ZOP))$