Zadeva C-394/09: Tožba, vložena 6. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska