Spijker Kwasten v. Komise Stanovisko generálního advokáta - Rozès - 9 června 1983. # Spijker Kwasten BV proti Komisi Evropských společenství. # Věc 231/82. TITJUR