Avizul Comitetului consultativ în materie de practici restrictive și poziții dominante adoptat la reuniunea din 28 septembrie 2009 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/39.416 – Clasificarea navelor – Raportor: Slovacia