Rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví potvrzující, že nevyžádaná úvěrová hodnocení vypracovaná určitými externími ratingovými agenturami se kvalitou neliší od jejich vyžádaných úvěrových hodnocení