Mål C-535/08: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 mars 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien)) — Maria Catena Rita Pignataro mot Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Guardo och Fabio M. Mancuso (Villkor för valbarhet i regionalval — Krav på bosättning i regionen — Artiklarna 17 EG och 18 EG — Grundläggande rättigheter — Koppling till gemenskapsrätten saknas — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)