Zadeva C-535/08: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 26. marca 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italija) — Maria Catena Rita Pignataro proti Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Pogoji za izvoljivost na deželnih volitvah — Zahteva po prebivanju v zadevni deželi — Člena 17 ES in 18 ES — Temeljne pravice — Neobstoj zveze s pravom Skupnosti — Očitna nepristojnost Sodišča)