Vec C-535/08: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z  26. marca 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Taliansko) — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Podmienky zvoliteľnosti v regionálnych voľbách — Požiadavka bydliska v dotknutom regióne — Články 17 ES a 18 ES — Základné práva — Nedostatok spojitosti s právom Spoločenstva — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)