Lieta C-535/08: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 26. marta rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Ievēlēšanas nosacījumi reģionālajās vēlēšanās — Prasība par dzīvesvietu attiecīgajā reģionā — EKL 17. un 18. pants — Pamattiesības — Saistības ar Kopienu tiesībām neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)