Kohtuasi C-535/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. märtsi 2009 . aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Itaalia — eelotsusetaotlus) — Maria Catena Rita Pignataro versus Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Maakondlikel valimistel kandideerimise tingimused — Nõue omada elukohta asjassepuutuvas maakonnas — EÜ artikkel 17 ja EÜ artikkel 18 — Põhiõigused — Seose puudumine ühenduse õigusega — Euroopa Kohtu ilmselge pädevuse puudumine)