Věc C-535/08: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. března 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Itálie) — Maria Catena Rita Pignataro v. Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso ( Podmínky volitelnosti v regionálních volbách — Požadavek bydliště v dotyčném regionu — Články 17 ES a 18 ES — Základní práva — Chybějící souvislost s právem Společenství — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora )