Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Cruz Vilaça της 7ης Οκτωβρίου 1987.