/* */

TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Cruz Vilaça - 7 října 1987. # Mariette Turner proti Komisi Evropských společenství. # Úředníci - Posudek. # Věc 178/86. Turner v. Komise