Věc T-532/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Aroma Essence v. EUIPO – Refan Bulgaria (mycí houbička) („(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující mycí houbičku – Starší (průmyslové) vzory – Důvody neplatnosti – Přezkum událostí zakládajících zpřístupnění, který provedl odvolací senát bez návrhu – Důkazní břemeno příslušející osobě podávající žádost o prohlášení neplatnosti – Požadavky související s vyobrazením staršího (průmyslového) vzoru“)