Nařízení Komise (EHS) č. 2249/85 ze dne 2. srpna 1985, kterým se mění nařízení č. 467/67/EHS, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže