Nařízení Rady (EHS) č. 3207/88 ze dne 17. října 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci