Přínosy dobré úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro podniky