Věc T-622/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2017 – Lauritzen Holding v. EUIPO – DK Company (IWEAR) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie IWEAR — Starší slovní ochranná známka Evropské unie INWEAR — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“