Uredba Komisije (EGS) št. 784/68 z dne 26. junija 1968 o podrobnih pravilih za izračunavanje cen CIF za beli in surovi sladkor