Nařízení Komise (EHS) č. 784/68 ze dne 26. června 1968, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet cen CIF pro bílý cukr a surový cukr