Umik priglasitve koncentracije (Zadeva M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 47/03