Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vplivu čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe na MSP (mnenje na lastno pobudo)