SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1975/92 van de heer Jean-Pierre RAFFARIN aan de Commissie. TGV Rhônedal-Barcelona